Samarbeide om gjenbruk av verktøy i Toronto

Stikkord

, , ,

Det nye verktøybiblioteket i Toronto

Har du hørt om Torontos nye bibliotek ? I motsetning til de fleste av byens andre offentlige biblioteker , frykter ingen her å bli hysjet på for å snakke høyt . Årsaken er at i stedet for å låne ut bøker , så tilbyr dette bibiloteket et enormt stort utvalg av verktøy til utlån. I detaljehandelen koster utsytret som her lånes ut alt fra $ 68 til $ 800 per enhet.

Det er dyrt å eie verktøy som oftest ikke brukes til annet enn å ta plass. For eksempel blir en vanlig strømdrill i gjennomsnitt kun brukt 13 minutter i sin levetid. Så det gir mening i å dele.

Besøk Torontos første Tool Library her ! Målet med initiativet er ganske enkelt gjenbruk av verktøy. Vektøy som sjelden eller aldri er i bruk blir donert til biblioteket, for så å bli lånt ut til de som måtte trenge det.

Biblioteket ble offesielt lansert i mars 2013. Siden oppstarten har det fått mye oppmerksomhet fra media og lokalsamfunnet. Det er nå mer enn 40 verktøybiblioteker over hele USA. Den eldste finner du i Berkley i California. Dette biblioteket signerer ut minst 4300 verktøykasser per måned. Det har tre deltidsansatte.

The Toronto Tool Library har mottatt over 1000 enkeltstående verktøydonasjoner og låner for tiden ut 250 verktøykasser hver måned. For å komplettere tilbudet , tilbyr det også workshops som gir deltagerne innføring i hvordan vertøyet brukes.

«Hvis vi lærer å dele de ressursene vi har, og gi økonomiske insentiver til å delta i mer samarbeidende forbuk , er det ingen grense for hvor mye vi kan utvide slike type konsepter,» sier Ryan Dyment , grunnleggeren av Toronto Tool Library.

Biblioteket hadde allerede i august 2013 lånt ut over 1100 verktøykasser. Dette gjør det meget rimelig å pusse opp, og større renoveringsjobber mulige for Torontos innbyggere. Det stømmer nye donasjoner til hver måned, så biblioteket vokser raskt. Det er planlagt å åpne et nytt utlånssted øst i Toronto i løpet av høsten 2013.

Sjekk ut mer om historien her

Potensialet i samarbeidende forbruk

Stikkord

, , , , , ,

Markedet for samarbeidende forbruk har vokst raskt de siste årene, og det forventes ytterligere sterk vekst . Få anslag har imidlertid blitt gjort på fremtidig vekstpotensial, til tross for absolutt relevans for entreprenørskap, politikk, jus, media og næringsliv.

For å tette igjen dette hullet, utviklet ShareNL en undersøkelse basert på tidligere forskning, som måler forbrukernes vilje til å ta del i ulike eksempler på samarbeidende forbruk .

Undersøkelsen tar for seg et bredt spekter innenfor samarbeids forbruk ( innbo , biler , karuseller , måltider, hager , overnatting, og tjenester ) samt tilrettelegging for utveksling ( kjøp, salg , utleie , utlån , gi, motta og bytte ) .

Spørreskjemaet ble fylt ut av 1330 Amsterdam borgere . 96 % av dem hadde aldri deltatt i samarbeids forbruk , og 99 % av dem var 35 år eller eldre . Resultatet av undersøkelsene viste at 43,8 % ville ta del som forbruker , og 31,9 % som leverandør . Totalt ville 84.1% ta del i minst ett eksempel på samarbeidende forbruk. [ Resultater per eksempel er gitt i tabellen nedenfor. ] Undersøkelsen avdekker en rekke motiver, andre faktorer og demografi som forklarer hvorfor folk ville delta. De forskjellige motivene for å delta, skal vi skrive om i en serie innlegg på dette nettstedet i løpet av de kommende månedene.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at samarbeidende forbruk har et betydelig forbruker-potensial, som på ingen måte er begrenset til kun digitalt kunnskapsrik ungdom. Det er folk fra ulike demografiske grupper som er villige til å delta, og det på bakgrunn av forskjellige motiver. Fremfor alt, kan man i dag velge samarbeidende forbruk på en lang rekke plattformer. Fra en forbrukers ståsted, så tyder disse funnene faktisk på at overgangen til en ny sosioøkonomisk bølge av samarbeidende forbruk pågår og vil trolig få enda mer fart i årene som kommer.

Dette forskningsprosjektet og masteroppgave, er et samarbeid mellom shareNL , Collaborative Lab , Institutt for Forskning og statistikk fra Amsterdam ( O + S ) og Utrecht University. Den komplette Avhandlingen er tilgjengelig på engelsk her.

 

Taker

Provider

(Very) likely neutral (Very) likely neutral
Object

50,7%

13%

52,2%

11,6%

Car

37,5%

13,9%

24,6%

12,4%

Ride

54,9%

18,3%

66,1%

11,6%

Meal

25,6%

19,6%

17%

13%

Garden

27,8%

10,8%

14,3%

10%

Accommodation

58%

14,2%

13,1%

9,7%

Skill

52,2%

18%

35,9%

22,9%