Vi vet at delingsøkonomien er i ferd med å slå ut i full blomst. Det ser vi når vi tar en titt å Airbnb og Uber.  Delingsøkonomien blir omtalt og drøftet på samme måte som Facebook en gang ble omtalt.  Som for eksempel når en to-dagers konferanse  i San Francisco om kommunikasjonsteknologi blir satt opp utelukkende for å diskutere konsekvensene av delingsøkonomien.

Når folk flest tenker på det å dele, tenker de på deling  av  «ting»  – som overnattingsted, bil, redkap etc.

Men jeg vil hevde at den mest spennende deling mulighet er den vi har så vidt begynt å snakke om – og det handler ikke om deling av ting. Det er vårt talent, vår kompetanse og evner – og den tiden vi har tilgjengelig som virkelig vil sette fart i delingsøkonomien.

Jaleh Bisharat (www.twitter.com/jalehbisharat) opplevde mulighenten innen delingsøkonomien for første gang for et par år siden, da han trengte å revurdere en merkevare i selskapet han jobbet for. Å få utført en slik vurdering av selskaper som er etablert i Silicon Valley er ekstremt dyrt.

I desperasjon etter å få tjenesten til en levelig pris, logget han på oDesk – en online arbeidsplass med en stor database av dyktige frilansere.  Han kjørte et søk.

Innen minutter fant han overraskende nok en tidligere Senior Creative Director i en av de største reklamebyråer i verden.

Denne mannen reddet ham.  Jim jobbet for ham via nettet fra åsene i North Carolina, hvor han hadde pensjonert seg og trukket seg tilbake. Han hadde likevel gleden av å jobbe noen få timer i uken og benyttet denne databasen som knutepunkt for aktuelle kunder.

Mennesker som deler sine evner og kompetanse kan nå søke opp via Internett. For eksempel en college student som har satt av ti timer i uken for å arbeide med sosiale mediekampanjer. Eller mobil programmereren som ønsker litt ekstra selvstendig arbeid i helgene. Eller programmereren som har startet for seg selv med koding av apps for flere klienter. Slike arbeider gjerne fra kafeer og Coworking-områder hvor som helst i verden.

Muligheten til å dele kompetanse og evner lettere betyr også at bedrifter enklere kan engasjere personer med spesifikk kompetanse for  en kort periode. Alt blir gjort mer tilgjengelig og enklere for bedriftene. Prosjekter blir derfor enklere å realisere og gjennomføre, også når prosjektet ikke kan rettferdiggjøre en full stilling innenfor et eller flere kompetanseområder.

Følg Jaleh Bisharat på Twitter: www.twitter.com/jalehbisharat