Stikkord

, , , , , ,

Markedet for samarbeidende forbruk har vokst raskt de siste årene, og det forventes ytterligere sterk vekst . Få anslag har imidlertid blitt gjort på fremtidig vekstpotensial, til tross for absolutt relevans for entreprenørskap, politikk, jus, media og næringsliv.

For å tette igjen dette hullet, utviklet ShareNL en undersøkelse basert på tidligere forskning, som måler forbrukernes vilje til å ta del i ulike eksempler på samarbeidende forbruk .

Undersøkelsen tar for seg et bredt spekter innenfor samarbeids forbruk ( innbo , biler , karuseller , måltider, hager , overnatting, og tjenester ) samt tilrettelegging for utveksling ( kjøp, salg , utleie , utlån , gi, motta og bytte ) .

Spørreskjemaet ble fylt ut av 1330 Amsterdam borgere . 96 % av dem hadde aldri deltatt i samarbeids forbruk , og 99 % av dem var 35 år eller eldre . Resultatet av undersøkelsene viste at 43,8 % ville ta del som forbruker , og 31,9 % som leverandør . Totalt ville 84.1% ta del i minst ett eksempel på samarbeidende forbruk. [ Resultater per eksempel er gitt i tabellen nedenfor. ] Undersøkelsen avdekker en rekke motiver, andre faktorer og demografi som forklarer hvorfor folk ville delta. De forskjellige motivene for å delta, skal vi skrive om i en serie innlegg på dette nettstedet i løpet av de kommende månedene.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at samarbeidende forbruk har et betydelig forbruker-potensial, som på ingen måte er begrenset til kun digitalt kunnskapsrik ungdom. Det er folk fra ulike demografiske grupper som er villige til å delta, og det på bakgrunn av forskjellige motiver. Fremfor alt, kan man i dag velge samarbeidende forbruk på en lang rekke plattformer. Fra en forbrukers ståsted, så tyder disse funnene faktisk på at overgangen til en ny sosioøkonomisk bølge av samarbeidende forbruk pågår og vil trolig få enda mer fart i årene som kommer.

Dette forskningsprosjektet og masteroppgave, er et samarbeid mellom shareNL , Collaborative Lab , Institutt for Forskning og statistikk fra Amsterdam ( O + S ) og Utrecht University. Den komplette Avhandlingen er tilgjengelig på engelsk her.

 

Taker

Provider

(Very) likely neutral (Very) likely neutral
Object

50,7%

13%

52,2%

11,6%

Car

37,5%

13,9%

24,6%

12,4%

Ride

54,9%

18,3%

66,1%

11,6%

Meal

25,6%

19,6%

17%

13%

Garden

27,8%

10,8%

14,3%

10%

Accommodation

58%

14,2%

13,1%

9,7%

Skill

52,2%

18%

35,9%

22,9%